Seminarier

Jag tar gärna uppdrag som moderator vid seminarier där Europafrågor och andra samhällsfrågor behandlas.

Här är ett urval av mina uppdrag som moderator:

"Security R&D. Innovation for the Citizens"
(EU-konferens arrangerad av Vinnova 29-30 september 2009)

"Innovation Success Stories from Regions and Cities in Crisis Time"
( EU-konferens arrangerad av Uppsala Regionförbund i samband med Regionskomitténs byråmöte i Uppsala den 10 september 2009)

"Sustainable Public Finances in the Midst of Crisis"
(Cosac-konferens arrangerad av Finansutskottet den 7 september)

"The Knowledge Triangle Shaping the Future of Europe"
(EU-konferens arrangerad av Högskoleverket under Sveriges EU-ordförandeskap. Göteborg 31 augusti - 1 september 2009)

"EU 2010"
(Konferens om kommuner och regioners roll i EU arrangerat av EU-nätverket West Sweden i Lidköping 27-28 augusti 2009)

"Euro så in i Norden"
(Seminarium om euron i Norden arrangerat av Företagarna under Almedalsveckan, den 3 juli 2009)

"Hur gemensam är den europeiska gemenskapen?"
(Seminarium arrangerat av nätverken för Europaforskning under Almedalsveckan, den 2 juli 2009)

"Den biologiska revolutionen"
(Seminarium om nya, biologiska läkemedel arrangerat av Gullers Grupp under Almedalsveckan, 1 juli 2009)

"Med rätt behandling kan fler arbeta"
(Seminarium arrangerat av Gullers Grupp under Almedalsveckan den 30 juni 2009)

"Europadagen"
(Seminarier och debatter. Kulturhuset, Stockholm kl 10-17, lördagen den 9 maj 2009.)

"Hållbar tillväxt i global kris."
(VINNOVAs årskonferens onsdagen den 6 maj 2009.)

"EU efter utvidgningen"
( Demokratirådets rapport, SNS, 5 maj kl 10-12)

"Fyra samtal om EU i vår vardag"
(Svenska Paneuropaföreningen och Europaparlamentets informationskontor, Europahuset i Stockholm måndagen den 27 april kl 13.30 - 17.30)

"Svensk vård 2020 - framstegens framtida utmaningar"
(Blicka 09, Stockholm onsdagen den 25 mars)

"Samtal med toppkandidaterna i EU-valet"
(Liberala riksmötet, Linköping 7 mars 2009)

"Norra Europa - utvecklingspotential och sammanhållning."
( Europaforum, Östersund 12-13 februari 2009.)

"Strategisk forskning - om vad och för vem?
(Seminarium arrangerat av Lunds Universitet fredagen den 30 januari 2009)

"Nordic contribution to better trade in services"
(Konferens arrangerad i Brysssel av Nordisk Innovation tisdagen den 27 januari 2009)

Gasellföretagens nytta av universitet och högskolor
( Seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv onsdagen den 3 december 2008 kl 9-12)

Torsken, fisket och EU
(Lunchdebatt arrangerad av Sveriges riksdag och Europaparlamentet torsdagen den 27 november kl 11.45-13.00)

Spelplan Europa
(Konferens om EU-kommissionens nya förslag för att främja forskning och utveckling arrangerad av Vinnova tisdagen den 25 november kl 10-16)

"Personskadekonferens)
( Konferens om personskaderegleringens teori och praktik arrangerad av Advokatsamfundet och Försäkringsförbundet måndagen den 24 november kl 10-16)

"Folkets Europa"
(Seminarium den 17 november kl 10.30, ABF-huset i Stockholm, med Margot Wallström och Göran Färm som presenterar sin nya bok, utgiven av Bilda förlag)

"Darfur&Mellanöstern"
(Samtal mellan Pierre Schori och Jan Eliasson. ABF lördagen den 15 november kl 16.30-18.00)

"A European Policy for world class clusters"
( Konferens arrangerad av det franska EU-ordförandeskapet i Nice, Frankrike den 13 november 2008)

"Akademiska värden"
(Konferens arrangerad av Lunds universitet och SUHF den 10 november 2008)

"EU:s snabbinsatsstyrkor"
(Lunchseminarium arrangerat av Sveriges riksdag och Europaparlamentet torsdagen den 30 oktober 2008 kl 11.45-13)

"Svensk livsmedelspolitik i EU - styrning och kontroll"
(Seminarium arrangerat av Sieps onsdagen den 29 oktober 2008 kl 10-12.)

Produktionsteknisk forskning och utveckling.
( MERA-konferens arrangerad av VINNOVA och Tekniska mässan den 21 oktober 2008.)

EU-valet och jämställdheten. Partisekreterarna svarar.
(Frukostmöte i Sveriges riksdag arrangerat av talmannens referensgrupp för jämställdhetsfrågor den 15 oktober kl 8 - 9)

Stannar svensken på sofflocket?
(Seminarium med Margot Wallström m fl arrangerat av EU-kommissionen, Europaparlamentet och Bilda förlag under Bokmässan i Göteborg den 25 september kl 12 - 12.45)

Lissabonfördraget: Vad händer nu?
(Lunchdebatt arrangerad av Europaparlamentet och Sveriges riksdag torsdagen den 18 september kl 11-13)

Näringslivets roll i EU
(Svenskt Näringslivs kunskapsdag om EU den 16 september 2008)

Common Concern for the Arctic.
( Konferens arrangerad av Nordiska ministerrådet 9-10 september 2008, Ilulissat, Grönland.)

Nordisk entreprenörskapskonferens 2008.
( Konferens arrangerad av Nordisk InnovationsCenter 27-28 augusti 2008.)

"EU for dummies. A Step by Step Guide to LGBT Rights Lobbying."
( Seminarium arrangerat av RFSL och Svenska EFS-rådet under EuroPride, torsdagen den 31 juli 2008. Kulturhuset, Kilen.)

"Lissabonfördraget: Vad händer nu?"
(Seminarium med Margot Wallström, Cecilia Malmström m fl arrangerat av Sieps, Företagarna och Europaparlamentet, Almedalen fredagen den 11 juli 2008 kl 9.15-12)

"Ett folkens Europa"
(Seminarium med Margot Wallström, Astrid Thors, Göran Färm och Göran Petersson arrangerat av ABF, Almedalen fredagen den 11 juli kl 14-15.)

"Sverige, EU och den globala utvecklingspolitiken"
(Seminarium arrangerat av Sieps kl 13-16 torsdagen den 12 juni 2008)

"Innovation Policy and Growth"
( Seminarier arrangerade av Vinnova, IF Metall och Svenskt Näringsliv den kl 9-12 den 4 juni och den 12 juni 2008)

"What to expect from the French EU-Presidency?"
( Seminarium arrangerat av tidningen Fokus och Franska ambassaden tisdagen den 4 juni kl 17.30)

"Europadagen 9 maj 2008."
( Debatt om "EU: en trovärdig aktör?" och "EU och den framtida migrationspolitiken" med bl a Cecilia Malmström, Sten Tolgfors och Tobias Billström på Kulturhuset i Stockholm den 9 maj 2008 kl 10-12.)

"Utvecklingen av EU:s livsmedelspolitik: från fri rörlighet till folkhälsa"
( Seminarium arrangerat av Sieps måndagen den 21 april kl 13-15. Lokal: Medelhavsmuseet.)

"Public Service: pliktskyldig bevakning eller offensiv granskning av EU?"
( Debatt Europaforum Hässleholm den 10 april 2008).

Globaliseringsforum
(Nordisk konferens vid Riksgränsen 8-9 april 2008).

"EU på schemat"
( Fortbildning för personal inom utbildningssektorn arrangerat av EU Direkt, Visby den 3 april 2008).

"EU:s budgetöversyn"
(Rundabordssamtal arrangerat av Europaminister Cecilia Malmström tisdagen den 18 mars 2008).

"The Global Climate Threat as a Challenge to the EU."
(Seminarium i Bryssel onsdagen den 20 februari arrangerat av Swedish Foundation for Small Business Research)

"Vad ska vi använda pengarna till?"
(Lunchseminarium om EU:s budget med Europaminister Cecilia Malmström i Karlskrona onsdagen den 13 februari 2008)

EU och den globala klimatfrågan
(Bokseminarium arrangerat av de svenska universitetens nätverk för Europaforskning i ekonomi, juridik och statskunskap onsdagen den 6 februari kl 13.15 - 17.00)

Norden i EU
( Seminarium arrangerat av Norden i Fokus i samarbete med UD fredagen den 25 januari 2008)

Innovation and Clusters
( Pro Inno Europes konferens i Stockholm 22-23 januari 2008)

“Between Democracy and the Rule of Judges - Reflections on the Role of the Constitutional Courts”
(Seminarium arrangerat av Polens ambassad med anledning av professor Marek Safjans Stockholmsbesök måndagen den 21 januari kl 13.30 – 15.15)

Nordplus lanseringskonferens
( Internationella programkontorets konferens den 11 december 2007 om Nordiska ministerrådets nya samarbetsprogram)

Spelplan Europa
( Seminarium arrangerat av Vinnova den 6 december 2007 rörande strategier för påverkan av EU:s forskningsprogram)

Juridik eller politik? Konfliktlösning inom EU
( Seminarium arrangerat av Sieps torsdagen den 29 november 2007 kl 14.00-16.00. Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm)

Att arbeta i högskolestyrelse
( Högskoleverkets konferens för ledamöter i högskolestyrelserna den 28 november 2007)

Framtidens inre marknad
( Kommerskollegiums seminarium om EU:s inre marknad den 12 november 2007)

EU:s roll i miljö-, klimat- och energifrågan
( Seminarium arrangerat av EU Direkt m fl organisationer i Gävle den 29 oktober 2007.)

Hur påverkas Kina av OS?
( Öppet seminarium arrangerat av Publicistklubben i Stockholm och Amnesty. Kulturhuset måndagen den 29 oktober kl 19)

Kamp mot brott i EU
( Seminarium med bl a EU-minister Cecilia Malmström, justitieminister Beatrice Ask m fl i Malmö den 10 oktober 2007.)

EU:s nya fördrag
(Öppet seminarium om EU:s nya fördrag med EU-minister Cecilia Malmström i Karlstad den 3 oktober 2007, i Malmö den 10 oktober och i Visby den 24 oktober 2007.)

"Europeiska Teknologiska Plattformar - relevans för Sverige?". ( Industrikommitténs seminarium om de teknologiska plattformarnas betydelse för EU-forskningen. Stockholm den 27 september 2007.)

"Globalisation and Equality"
Conference 6-7 September 2007 at Holiday club in Åre, Jämtland, Sweden.

"Det nya Frankrike & Europa"
Seminarium den 19 juni arrangerat av Franska institutet och tidningen Fokus.

"Sveriges EU-medel - används de effektivt?"
Seminarium den 28 maj arrangerat av Riksrevisionen och Europeiska Revisionsrätten med deltagande av Lars Heikensten, Anders Borg, Eva Lindström och Göran Färm.

"Europadagen 9 maj 2007"
( Svenskt Näringsliv, LO, TCO, Vänster för Europa, Svenska Pan-europaföreningen m fl arrangerar en konferens på Nalen den 9 maj 2007.)

"EU på schemat och bibliotek"
( Seminarium för personal i skola och bibliotek i Malmö den 7 maj 2007.)

"Euron och exporten"
( Seminarium om eurons handelseffekter med prof Harry Flam, Junislistans Nils Lundgren och prof Clas Wihlborg den 8 maj 2007 kl 10- 12, Europaparlamentets informationskontor)

"Våga vilja vara chef"
Sveriges Advokatsamfund har bjudit in kvinnliga jurister till konferens den 23 april 2007.

"50 år av europeiskt samarbete".

Under våren 2007 leder jag lett antal lunchdiskussioner som arrangeras av Sveriges riksdag och Europaparlamentet.

Samtliga diskussioner hålls vid lunchtid kl11.30 till 13.00 i Demokrativerkstaden på Västerlånggatan 1 i Stockholm.

8 mars: "EU - en kvinnofälla?"

16 mars: "EU:s inflytande på svenska jaktfrågor"

22 mars: "Alkoholpolitiken inom EU"

30 mars: "Mänskliga rättigheter - EU:s framgångssaga?"

12 april: "EU och energifrågorna"

19 april: "EU och våra skatter"

27 april: "Brottsbekämpning över gränserna"

3 maj: "Den svenska öppenheten och EU"

11 maj: "Parlamenten och det konstitutionella fördraget".

Vid varje lunchdiskussion medverkar europaparlamentariker, riksdagsledamöter och representanter för frivilligorganisationer.

Anmälan görs per e-post till EU50@riksdagen.se.

Tidigare uppdrag:

New Members of the EU Family: Bulgaria and Romania – Opportunities and Challenges
Seminarium arrangerat av EU-kommissionen den 23 januari 2007

Beyond European Union Enlargement - Towards a Wider European Commonwealth?
Seminarium arrangerat av Arenagruppen måndagen den 11 december kl 12.00 - 13.30, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Priset för att bekämpa terrorismen?
Seminarium arrangerat av Kommittén för EU-debatt den 22 november 2006

EU-rapportering i svensk media. Seminarium arrangerat av Svenska Paneuropaföreningen den 20 november 2006.

Terrorbekämpning – europeiskt samarbete och mänskliga rättighter. Seminarium arrangerat av Advokatsamfundet m fl den 9 – 10 november 2006.

Samspelar forskning och politik? Seminarium arrangerat av Vetenskap och Allmänhet den 8 november 2006.

Företagens ansvar och den svenska modellen. Sieps seminarium den 6 november 2006.

EU, Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna. Seminarium arrangerat av Fonden för mänskliga rättigheter den 10 oktober 2006.

Vad hände(r) med den konstitutionella krisen i EU? Sieps seminarium den 4 september 2006.