Heja Olli Rehn2007-11-08

EU har allt att vinna på fortsatt goda relationer med Turkiet. Det har unionens skicklige utvidgningskommissionär insett.

Det är en fröjd att läsa EU-kommissionens årliga rapport om läget i förhandlingarna med länder som vill bli medlemmar i unionen.

Olli Rehn lyckas vara precis så saklig, korrekt och torr som dessa känsliga förhandlingar kräver. Ingen onödig politisering. Inga överdrifter.

Enbart sakligt underbyggd kritik - samt en positiv grundton, vilket är nog så viktigt. Att fler länder vill bli medlemmar i EU är förstås både roligt och bra.

Tack vare den balanserade och icke-polemiska tonen lyckas Olli Rehn få gehör för sin kritik. Den turkiska regeringen har t ex redan förklarat att den inser att den ökända paragraf 301 måste förändras.

EU har allt att vinna på fortsatt goda relationer till Turkiet. Den sittande regeringen har visat att den menar allvar med sin vilja att bli EU-medlem och behöver konstruktivt stöd av unionen.

Frankrikes krav på att EU ska tillsätta en "comité des sages" tolkas nu som ytterligare ett franskt försök att sätta stopp för Turkiet. Sverige och andra länder kämpar emot, vilket kanske är riktigt.

Men Financial Times skrev igår en tänkvärd ledare, där tidningen( som förespråkar turkiskt EU-medlemskap) påpekar att alla som funderar på EU:s utveckling i ett längre tidsperspektiv inser att Turkiet kan spela en nyckelroll. Det kanske t o m en "comité des sages" kan komma att inse.

Tänk stort och långt fram! Hur ser EU ut om trettio år?

Till och med Nicolas Sarkozy borde förstå att EU:s relationer med länderna runt Medelhavet på ett eller annat sätt innebär en närmare relation med Turkiet och ett unionen har allt att vinna på att uppmuntra den goda vilja som fortfarande finns i Turkiet - innan det är för sent.