Om mål och medel i EU2007-10-29

EU:s budget ska ses över 2008. Det största problemet är att mål och medel inte går ihop.

I fredags ordnade Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, en årskonferens med flera intressanta inbjudna gäster.

Professor André Sapir var en av huvudtalarna.

Han är professor i ekonomi och en av intitiativtagarna bakom en ny och pigg tankesmedja i Bryssel.

För några år sedan publicerade Sapir en uppmärksammad studie som visade att EU:s budget inte avspeglar unionens politiska vilja, utan mest består av historiska avlagringar av olika slag.

Jordbrukspolitikens utformning är t ex fortfarande ( trots betydande förändringar under senare år) i huvudsak ett arv från 1960-talet då Europa hade brist på livsmedel.

Inför den kommande budgetöversynen påpekade André Sapir i fredags att EU fortfarande inte har en budget som utformats med tanke på alla de uppgifter unionen har åtagit sig.

Han påminde om att EU:s budget bara motsvarar ca 1 procent av medlemsländernas BNP och 2.5 procent av ländernas samlade offentliga konsumtion.

Jämfört med t ex USA - där den federala budgeten motsvarar ca 20 procent av den offentliga konsumtionen - är det med andra ord småpotatis.

André Sapir visade att det finns ett besvärande gap mellan vad unionen säger sig vilja göra - och vad det finns pengar att göra något av.

Han presenterade en lista på åtaganden som EU redan har och som unionen inte kan komma ifrån att göra något åt.

Han konstaterade att EU skulle behöva en budget motsvarande ca 7 procent av medlemsländernas BNP enbart för att kunna genomföra allt det som unionen redan har lovat att göra.

Särskilt besvärande är det naturligtvis att EU har lovat att ställa upp om FN behöver unionens insatser - utan att samtidigt ha tillräckliga resurser för detta.

André Sapirs tal kan - tror och hoppas jag - inom kort läsas på Sieps hemsida:

www.sieps.se