Orimligt gripande av Unibets VD2007-10-25

Det är både dumt och farligt att den europeiska arresteringsordern används för att gripa och utlämna Unibets VD till Frankrike.

Den europeiska arresteringsordern är ett verktyg som ska användas med förnuft i kampen mot grov gränsöverskridande brottslighet.

Att en franska åklagare har mage att utnyttja detta känsliga instrument för att ställa en spelbolagsdirektör inför rätta i Frankrike är både dumt och farligt.

Att utlämna en medborgare till annat land är en känslig sak som enbart bör kunna ske om det föreligger misstankar om grov brottslighet.

Motståndet mot den europeiska arresteringsordern berodde ju bl a på att många fruktade att den skulle kunna komma att användas på detta sätt.

Heder åt moderaternas Europaparlamentariker Charlotte Cederschiöld som protesterar mot detta.