Ett folkmord är ett folkmord2007-10-12

I Turkiet dömdes igår ytterligare två journalister vid den armeniska tidningen Agos för att ha "förolämpat turiskheten" när de skrev om folkmordet på armenierna 1915-16. En sådan dom bör inte vara möjlig i ett land som vill bli medlem i Europeiska unionen.

De två journalisterna Arat Dink och Serkis Seropyan dömdes enligt den ökända paragraf 301.

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att detta kan ske i ett land som säger sig vilja bli EU-medlem.

Förhoppningsvis kommer EU-kommissionens upplysa Turkiet om vissa, grundläggande principer rörande yttrandefrihet när kommissionens årliga rapport inom kort publiceras.

Igår kallade den turkiska regeringen dessutom hem sin Washingtonambassadör i protest mot en icke-bindande resolution rörande folkmordet på armenierna 1915-16 som utrikeskommittén i det amerikanska representanthuset antagit.

Turkiet reagerar överkänsligt och dumt.

Det är för det första - vad jag förstår - enligt alla historiskt vedertagna definitioner redan klartlagt att armenierna utsattes för ett planlagt folkmord i samband med första världskriget.

Det skedde förvisso också andra förfärliga övergrepp och förföljelser - mot andra folkgrupper - i det då sönderfallande Osmanska riket.

Men ett folkmord är ett folkmord, och måste kunna kallas för det.

Det var förståeligt att Turkiet reagerade när den franska senaten häromåret ville förbjuda förnekandet av folkmordet på armenierna.

Men nu överreagerar Turkiet.

Landets regeringen borde dessutom - å det snaraste - föreslå att paragraf 301 tas bort.