Sveriges riksdag har skärpt sig2007-09-29

Äntligen diskuteras EU-frågor i riksdagen! Den nya ordningen innebär att utskotten granskar kommissionens grön- och vitböcker. Socialförsäkringsutskottet har lämnat ett läsvärt betänkande som rör "Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet".

Asylpolitiken är på väg att harmoniseras i EU.

Men det är - som vanligt - svårt att följa hur arbetet går. Därför är det ett stort framsteg att riksdagens nya arbetsformer rörande EU-frågor nu har börjat ge resultat.

Socialförsäkringsutskottet är först ut med ett betänkande rörande grönboken om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet. Där kan alla ta del av bakgrund, riksdagens resonemang, utskottets synpunkter och reservationer.

Härligt! Så kan en breddad, politisk debatt om en av de viktigaste sakfrågorna i EU ta fart i Sverige. Det behövs.

Läs betänkandet:

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GU01SfU13&rm=2006/07&bet=SfU13