EU:s rädsla för folkomröstningar2007-09-11

Det drar ihop sig till nytt toppmöte om det s k reformfördraget i EU och i både Danmark och Storbritannien växer kraven på att det ska hållas folkomröstningar om fördraget.

I dagens Financial Times skriver Philip Stephens att "Thatcher was right about referendums".

Idag vill Margaret Thatcher, liksom det konservativa parteits ledare David Cameron, ha en folkomröstning om EU:s reformfördrag.

Men Stephens påminner om att Thatcher för tjugo år sedan på principiell grund sade nej till folkomröstningar i Storbritannien bl a eftersom landet inte har en skriven konstitution. Folkomröstningar skulle "sacrifie parlamentary sovereignty to political expendiency", hävdade hon då.

Men idag har hon alltså bytt ståndpunkt och frågan är om Gordon Brown kan slinka ur löftet om folkomröstning om EU:s nya fördrag som Tony Blair på sin tid lovade det brittiska folket.

Också i Danmark pågår en livlig debatt. Om EU-toppmötet i oktober slutligen kan enas om reformfördragets innehåll kommer den danska regeringen inleda en s k paragraf 20 undersökning för att slå fast om fördraget innebär suveränitetsöverlåtelse till EU - i så fall måste det enligt dansk grundlag hållas folkomröstning.

Rädslan för att nya folkomröstningar än en gång ska krossa EU-ledarnas fördragsdrömmar sprider sig därför i unionen.

Men så länge den direkta demokratin är så outvecklad som den är i EU, borde de politiska ledarna vid det här laget ha lärt sig att folkomröstningar har blivit ett sätt för folken att säga sitt om unionens utveckling.

Gillar de inte folkomröstningar? Då är det hög tid att ge folkets röst större inflytande över EU:s utveckling på annat sätt.