Turkiska frågor i Europa2007-09-04

Utvecklingen i Turkiet tvingar Europas socialister att ta ställning i en känslig fråga.

Om detta skriver jag en kommentar i dagens Svenska Dagbladet/Kultur:

"Efter sommarens parlamentsval i Turkiet och valet av Abdullah Gül som landets president har det regerande turkiska rättvise- och utvecklingspartiet, AKP, fått en kraftigt förstärkt position.

Har partiet blivit allt för mäktigt – eller skapar AKPs nya maktposition bättre förutsättningar för en verklig europeisering och demokratisering av landet?

Frågan diskuteras inte bara i Turkiet, utan i stora delar av Europa. För europeiska socialdemokrater ligger det en särskild laddning i frågeställningen.

Formellt sett är Turkiets republikanska folkparti, CHP, fortfarande ett broderparti till Europas socialister och socialdemokrater.

Under den nuvarande partiledaren Baykals ledning har CHP utvecklats i en allt mer nationalistisk riktning och när partiet i våras öppet ställde sig bakom militärens oblyga kuppvarning ansåg många socialdemokrater att måttet var rågat. Socialistinternationalen utreder för närvarande om partiet ska uteslutas.

En hel del europeiska socialdemokrater tror emellertid att CHP kan förändras och återföras till en mer sann, socialdemokratisk riktning. Andra hoppas att det ska bildas ett nytt socialdemokratiskt parti i Turkiet, som kan göra sig av med det ultranationalistiska mantra som CHP har gjort till del av sitt program.

Men det finns också de som funderar över om det framgångsrika AKP kanske egentligen är ett socialdemokratiskt parti.

Det är möjligt att frågan inte ställs på riktigt allvar. AKP har – i alla fall hittills – ansetts vara närmast besläktad med Europas kristdemokrater. Men Angela Merkels och andra kristdemokraters motstånd mot Turkiets EU-medlemskap har satt sina spår. Möjligen söker AKP nya europeiska vänner.

Det sägs att Turkiets nyvalde president Gül har brukat skoja med besökande socialdemokrater från andra delar av Europa genom att ställa en retorisk fråga: Läs vårt program! Varför får inte vi vara med i Socialistinternationalen?

Bland svenska socialdemokrater märks en påtaglig förtjusning över Erdogan och Gül, vars målmedvetet genomförda politik har lett till ett mer demokratiskt och öppet Turkiet.

AKPs betoning av välfärdsfrågor gränsar dessutom till något som anses likna gammal hederlig socialdemokratisk politik.

Sveriges socialdemokrater var dessutom drivande när Socialistinternationalen under ett mötet i Genève i somras beslutade att organisationens etiska kommitté under hösten ska utreda om CHP ska kastas ut ur organisationen.

Det var ett enigt beslut, men bakom kulisserna fördes intensiva och upprörda diskussioner.

Om CHP utesluts ur Socialistinternationalen skulle det utan tvivel vara ytterligare en fjäder i hatten för regeringen Erdogan, vilket många socialister i Europa inte alls har lust att medverka till.

Det är nämligen inte alla som delar svenskarnas förtjusning i det regerande partiet i Turkiet. AKP har blivit för mäktigt och behöver stark opposition från vänster, anser de.

För många socialister är AKP dessutom ett rött skynke, bl a eftersom partiet har rötter i politisk islam och inte gör någon hemlighet av att det anser att religionen är en viktig och nödvändig kraft i det turkiska samhället, trots att det bedyrar att det tänker vara den sekulära staten trogen.

Utvecklingen i Turkiet berör med andra ord redan Europa, på flera sätt. Den tvingar fram en diskussion och nya föreställningar om stat, politik, religion och samhälle - och EU.

Kan en europeisk kristdemokrat tro på Allah och bo i Turkiet? Är välfärdspolitiken – eller den religiösa tron – avgörande för vem som ska få kalla sig europeisk socialdemokrat?

Se där några frågor som visar hur långt in i EU Turkiet redan har kommit."