Efterlyses: europeisk solidaritet2007-08-27

Undantagstillstånd och fortsatta bränder i Grekland, men var finns EU? Klimatförändringarnas följder är en gemensam, europeisk angelägenhet.

Men katastrofhjälp inom EU är en omstridd fråga.

Sverige och andra länder som ger nettobidrag till EU:s kassa vill inte bygga upp en dyrbar, gemensam flotta av flyg som kan släcka stora bränder i södra Europa.

Det vill Grekland, Portugal och Spanien.

De tycker att EU ska stå för katastrofhjälpen. Det är bl a därför som de inte har byggt upp egen kapacitet för att släcka omfattande skogsbränder.

Vi ser nu följderna av de skilda positionerna.

Grekland - som alltså har otillräcklig nationell kapacitet - ringer EU-kommissionen och vädjar om hjälp.

Kommissionen kan inte agera - men skickar vidare den grekiska begäran till alla EU-länder.

Italien och Frankrike svarar att de kan och vill hjälpa Grekland - och skickar några flyg.

Sverige svarar nej - det finns inga lämpliga svenska insatser.

I fredags beskrev utrikesminister Carl Bildt hur Greklands utrikesminister i sin desperation vänder sig direkt till andra EU-länder för att försöka få hjälp:

Ur "Alla Dessa Dagar":

" I eftermiddags ringde min kollega Dora Bakoyannis - vi är vänner sedan gammalt - för att berätta om det mycket besvärliga läget och undra om vi hade någon möjlighet att hjälpa till.

I första hand hade hon ett behov av hjälp med brandbekämpningsflygplan och specialutrustade helikoptrar. Tyvärr har vi dock inte sådana i Sverige - eller i Norden över huvud taget.

Men vi diskuterade vilka andra länder som hade den typen av utrustning. Hon hade redan varit i kontakt med några av dem och en del var redan på väg."

Så går det alltså till när ett EU-land behöver akut hjälp.

Utrikesministern får själv ringa runt till sina kollegor och försöka skramla ihop tillräckligt många flyg.

Det är bedrövligt.

Skogsbränderna i södra Europa är - delvis - en följd av de pågående klimatförändringarna.

Det är en gemensam, europeisk utmaning. En smula europeisk solidaritet skulle därför inte skada.

Självklart borde Grekland ta ett större, eget ansvar och bygga upp en bättre nationell beredskap för katastrofer.

Självklart kan inte - och bör inte - EU bygga upp en flotta av EU-märkta brandsläckningsflyg som står beredda att rycka ut på Bryssels flygplats.

Men bättre än så här måste det bli.