Problemen är inte över2007-06-23

EU:s politiska ledare har kommit överens om ett nytt s k reformfördrag. Det är en bedrift av Angela Merkel, men problemen är inte över.

Nu väntar en kort regeringskonferens. Sedan ska medlemsländerna ratificera det nya reformfördraget, som inte ersätter EU:s tidigare utan läggs till alla de andra, ända från Rom.

Förhoppningen är att allt ska vara klappat och klart före valet till Europaparlamentet 2009.

Men hur ska det gå?

Irland ska antagligen hålla folkomröstning - och vad händer i alla andra medlemsländer?

Hur ska EU:s ledare på en och samma gång kunna övertyga medborgare och nationella parlament om att innehållet i det nu överenskomna fördraget inte innebär några stora förändringar MEN att det samtidigt är en stor framgång och absolut nödvändigt för att EU ska kunna fungera?

Det går inte riktigt ihop.

Förslaget rörande det rättsliga och inrikes samarbetet innebär dessutom utan tvivel att unionens kompetens utvidgas till ett nytt område. Det är därför Storbritannien har fått ett undantag. Vad säger övriga länders parlament?

Om detta och annat lär det bli fortsatt debatt.

EU:s medborgare och folkvalda kan äntligen själva läsa slutprodukten av det senaste halvårets hemliga överläggningar. EU:s konstitutionella problem är inte över.