Riksdagen och fördraget2007-06-19

Sveriges riksdag utmanar Angela Merkels förtroliga samtalsstrategi rörande EU:s fördrag, uppträder som öppenhetens ståndaktige soldat och överlämnar ett betänkande, trots att det inte finns något förslag att reagera på.

Riksdagens sammansatta utrikes-och konstiutionsutskott har lämnat ett betänkande om "EU:s fördrag" inför toppmötesförhandlingarna under midsommarhelgen.

Det är modigt.

Men en smula skrattretande att ta del av.

Eftersom det ännu inte förligger någon text ( det sägs att Tysklands första förslag kommer kl 17 idag) bygger riksdagens ståndpunkter på kvalificerade rykten om vilka känsliga frågor som förhandlingarna kan komma att handla om.

Det är ändå intressant att konstatera att den borgerliga alliansen fortfarande är överens med socialdemokraterna om Sveriges ståndpunkt i fördragsfrågan.

Mona Sahlin har uppenbarligen lyckats ta ett fast grepp om partiets EU-politik. Partiets EU-kritiker verkar ( än så länge) ha tystnat.

Det sammansatta utskottets borgerliga och socialdemokratiska ledamöter är överens om att ställa sig bakom huvuddragen i det de tror kommer att bli Tysklands fördragsförslag.

De har egentligen bara två invändningar.

Utskottet anser att "eventuella förslag till tillägg rörande s.k. illegal invandring" ska avvisas.

Utskottet framhåller dessutom "det angelägna i att inte unionens utvidgning och de s.k. Köpenhamnskriterierna förs in i den nu pågående fördragsförhandlingen."

Kommer Fredrik Reinfeldt att orka slåss för dessa krav när dörren stängs vid Europeiska rådets möte under midsommar?

Vi får hoppas det.

Läs riksdagens betänkande på:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GU01KUU1&rm=2006/07&bet=KUU1