Go Home på svenska2007-05-24

Facket jublar över generaladvokatens yttrande rörande skolbygget i Vaxholm, men borde istället fundera över följderna av att "Go Home" har införlivats som begrepp på svenska.

Generaladvokatens yttrande rörande tvisten i Vaxholm har tolkats som en seger för fackets ståndpunkt.

Slutlig ställning i fallet tar EG-domstolen i höst.

Om domstolen följer generaladvokatens förslag blir det till slut Arbetsdomstolen som kommer att få avgöra om det var "proportionella" stridsåtgärder som tillämpades när Laval sattes i total blockad.

Den försiktiga linje som generaldvokaten har valt är klok.

Det är bra om nationella domstolar tvingas ta ställning i de svåra frågor som den fria rörligheten leder till.

Men ännu bättre vore det om det blir en fortsatt politisk diskussion om den fria rörlighetens konsekvenser.

För arbetsrättens utformning i EU är inte en juridisk fråga - utan en politisk.

Och vad jag vet har ingen - varken i Lettland eller i Sverige - någonsin hävdat att det ska råda fri lönekonkurrens i EU.

Tvisten gäller hur begreppet minimlöner ska defineras - och vilka metoder som ska få användas vid konflikt om vad en minimilön är.

Det är en politisk diskussion - och de argument som används får politiska följder.

Därför borde fackets representanter fundera över följderna av att "Go Home" har blivit ett begrepp på svenska.

Det är bedrövligt - tycker jag.