Köpenhamnskriterier i EU-fördraget?2007-05-14

Flera EU-länder vill att de s k Köpenhamnskriterierna ska fördragsfästas och det verkar inte som om Sverige kan sätta stopp för det.

Ja, en av de tolv frågor som Angela Merkel har ställt till EU:s medlemsländer inför samtalen om EU-fördraget är om de har något emot att fördragsfästa de s k Köpenhamnskriterierna.

Frågan drivs av Nederländerna m fl länder som vill sätta stopp för fortsatt utvidgning av EU och Sverige sägs kämpa emot.

Det är bra.

Men det verkar inte som om övriga EU-länder lyssnar på Sverige.

Man kan därför undra om Sverige använder rätt argument?

Köpenhamnskriterierna är ju faktiskt både rimliga och riktiga.

De innebär att ett land som vill förhandla om medlemskap i EU först måste uppfylla vissa politiska, ekonomiska och administrativa krav.

Länderna måste visa att de respekterar EU:s gemensamma demokratiska principer, klarar konkurrensen på EU:s gemensamma marknad samt kan hantera och tillämpa EU:s gemensamma regelverk.

Dessa principer gäller redan. Varför skulle de inte kunna finnas med i fördraget?

Sverige hävdar att fördragsfästa Köpenhamnskritierer skulle ge EG-domstolen makt att tolka dem - och därmed stoppa unionens fortsatta utvidgning.

Det är möjligen sant. Men som argument i EU-kretsen är det inte särskilt trovärdigt.

Sverige bör inte å ena sidan säga att Köpenhamnskriterierna är bra - och å andra sidan hävda att de inte ska gälla, också juridiskt.

Det är nämligen precis vad utvidgningsmotståndarna vill höra.

De misstänker ju att Sverige vill släppa in så många länder som möjligt i EU för att unionen ska försvagas.

Det bästa försvaret för fortsatt EU-utvidgning är därför att slåss för Köpenhamnskritierierna hårdare än andra.

Ingen ska tro att Sverige är "soft " när det gäller krav på demokrati och institutionella förutsättningar för ett EU-medlemskap.

Det bästa argumentet mot fördragsfästa Köpenhamnskritierer är istället att vara stenhård rörande principen att inget nytt i detta läge bör föras in i det kapsejsade konstitutionella fördraget.

Om det ska kunna bli en överenskommelse om ett nytt fördrag finns det helt enkelt inte plats för nya glada idéer.

Det - tror jag - är ett mer effektivt sätt att stoppa utvidgningsmotståndarnas framfart i EU just nu.