Blair och EU2007-05-10

Om inte Tony Blair hade dragit in sitt land i det förfärliga kriget i Irak skulle han ha varit en av de starkaste kandidaterna till jobbet som EU-kommissionens näste ordförande.

Jag tittar just nu på BBC direktsändning från Trimdon Labour Club där Tony Blair berättar att han tänker avgå.

Han är - som vanligt - en lysande talare.

Hans ögon ser röda ut. Han verkar tagen. Det är dödstyst i salen när han berättar om hur han fick sin politiska övertygelse.

Han är så nära en politisk artist man kan komma. Det är nästan så att man undrar om man sitter i en teatersalong. Är det en skådelspelare som talar så väl?

Det går inte att komma ifrån tanken att han skulle ha kunnat bli precis den ledare som EU behöver.

Socialist - men avreglerare.

EU-vän - men försvarare av nationalstaterna rätt att besluta i viktiga frågor.

Både - och.

Men felbedömningen bakom beslutet att delta i Irakkriget fällde honom i den inrikes politiken - och det gör honom också omöjlig som EU-ledare.

Och just nu talar han om den politiska instinkt som fick honom att ge sig in i Kosovo, Afghanistan - och Irak.

Han visar ingen ånger. "Jag gjorde vad jag trodde var rätt för vårt land" säger han och får dånande applåder.

Europa? Jo, han tog upp Europa i en enda kort bisats.