Reinfeldt svarar2007-04-30

Statsminister Reinfeldt har feltolkats i nederländsk press, försäkrar Rosenbad.

Efter Marianne Ekdahls krönika om Fredrik Reinfeldts uttalanden i nederländska tidningar har statsministern och hans medarbetare försäkrat att Sverige inte alls har bytt åsikt i fråga om EU:s konstitutionella fördrag.

Så skönt.

För visst kan både Sverige och statsminister Reinfeldt ändra ståndpunkt och delta i de pågående diskussionerna om EU:s konstitutionella fördrag.

Men helst inte i hemlighet och utan diskussion i Sverige.

Att Fredrik Reinfeldt uttrycker sig på ett sätt som kan missförstås är också ett illavarslande tecken på hur beslutsfattandet för närvarande utvecklas i EU.

De förberedande samtal om nästa fördrag som Angela Merkel för närvarande för med företrädare för EU:s medlemsländer är kanske nödvändiga.

Hon måste förankra och förbereda det beslut som ska fattas vid toppmötet i juni.

Men det är djupt otillfredsställande att förhandlingarna om EU:s nästa fördrag pågår utan minsta insyn.

Detta är inte ens en pågående regeringskonferens, där skriftliga förslag trots allt cirkulerar och diskuteras innan ländernas positioner läggs fast.

Detta är ytterligare en ny form av informella men helt avgörande EU-förhandlingar som sker utan minsta insyn och utan minsta möjlighet till ansvarsutkrävande kontroll.

Vem lovar vad - och varför - under dessa samtal?

Inte underligt om en och annan statsministers tunga slinter och inte underligt om vi medborgare undrar vad som pågår.