Sveriges EU-konstitutionella tystnad2007-04-16

Angela Merkels konstitutionella charmoffensiv fortsätter när hon idag ska träffa Tjeckiens EU-skeptiske president Vaclav Klaus. Men Sverige säger fortfarande ingenting.

Det verkar som om Merkel trappar upp försöken att få till stånd en överenskommelse rörande framtiden för EU:s avsomnade konstitutionella fördrag.

Hon verkar ha en mycket målmedveten strategi där fördragskritikerna får tysk specialbehandling.

Merkel har åkt på privat trivselresa till Polen för att försöka övertyga de polska tvillingarna om behovet av ett nytt fördrag - och idag ska hon alltså träffa Tjeckiens Vaclav Klaus.

Enligt Financial Times ska Klaus under dagens besök i Berlin få träffa den f d tyske presidenten Herzog, som var ordförande för det konvent som arbetade fram det konstitutionella fördraget.

Ett samtal på tre man hand ska övertyga Klaus om behovet av ett nytt fördrag.

Det verkar smart tänkt.

Opportunisten Klaus är säkert smickrad över uppmärksamheten och kan nog tänka sig att gå med på både det ena och det andra i utbyte mot löfte om fortsatt nära tysk-tjeckiska relationer.

Trots att en lösning rörande fördraget inte kan komma till stånd innan det finns en ny president i Frankrike kan kanske Merkel på detta sätt förbereda en lösning som inte lämnar något utrymme för politiska nycker från Paris.

Enligt Financial Times hoppas Merkel på ett beslut vid toppmötet i juni om en kort ny regeringskonferens i höst och en överenskommelse om ett nytt fördrag i december.

Ett kort, banat fördrag utan stadgan rörande grundläggande rättigheter ska ena unionen, hoppas Merkel.

Om Sverige har några synpunkter är det alltså dags att höja rösten.