Ombytta EU-roller2007-04-03

Vänsterpartisten hyllar EU:s fågeldirektiv - men moderaten avskyr EU:s regler om jakt på morkulla. Ibland blir EU-debatt riktigt intressant och kul - och inte så förutsägbar.

Under mars månad har jag varit moderator för ett antal debatter om EU:s vardagsfrågor som arrangeras av Sveriges riksdag och Europaparlamentet.

Det har varit riktigt kul.

Mest spännande blev det när debatten handlade om EU:s regler rörande jakt på bl a skarvar, råkor och morkullor.

EU:s fågeldirektiv gäller sedan 1979 och innebär bl a att flyttfåglarnas häcknings- och rastplatser ska skyddas samt att jakt på vilda fåglar begränsas.

För morkullejakten i Sverige har det inneburit en stor förändring: det är inte längre tillåtet att jaga morkulla under fåglarnas häckningsperiod.

Det tycker vänsterpartiets Jens Holm är mycket bra. Han erkände under debatten att EU:s jaktregler har gjort honom en smula kluven i sin i övrigt djupt EU-kritisk inställning.

Moderaten Bengt-Anders Johansson vill däremot ha bort alla EU:regler som handlar om jakt, eftersom han anser att sådana frågor ska beslutas i Sverige. EU:s fågeldirektiv har gjort honom mer EU-kritisk.

De ombytta rollerna ledde till en intressant debatt och visar hur spännande det kan bli när Ja- och Nej-sidan kryper ut sina skyttegravar och diskuterar sakfrågor i EU.

Mer sådant!