Europas svårfångade själ2007-04-02

Europas själ är varken upplysningens ideal eller den kristna traditionen. EU är ett praktiskt-ekonomiskt projekt, skriver Ian Buruma i en intressant artikel i dagens Financial Times.

Ian Buruma är författare till en oerhört intressant och välskriven bok - "Murder in Amsterdam: The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerence" ( Atlantic Books) - som utkom förra året.

Boken är en personlig berättelse om tillståndet i Burumas hemland Nederländerna. Han pläderar för att folk i Europa måste kunna leva tillsammans även om de har olika religion, språk och traditioner. Läs boken!

I dagens Financial Times skriver Buruma på samma tema.

http://www.ft.com/cms/s/ac581b66-e0b6-11db-8b48-000b5df10621.html

Europas svårfångade själ kan och bör inte sammanfattas, tycker Buruma.

Europa är varken varken samma sak som kristna traditioner och rötter eller upplysningens rationella ideal - utan både och, anser han.

EU började som ett praktiskt, ekonomiskt samarbetsprojekt, påpekar han. Låt det fortsätta så! tycker han.

" Det mest inspirerande i EU är medborgarnas fria rörlighet", skriver han.

Den stora paradoxen, påpekar han, är att att London, huvudstaden som har sagt nej till så många europeiska drömmar, har förvandlats till den stora europeiska metropolen.

" Folk från hela Europa kommer till London eftersom de där erbjuds friheten att förverkliga sina drömmar. "

Klokt skrivet.