Fler EU-positiva i Sverige - men....2007-03-29

Det blåser en EU-positiv vind över Sverige. Men de sociala och geografiska klyftorna i opinionen består och motståndet mot fortsatt utvidgning av EU ökar.

Under den sista av tre stimulerande seminariedagar vid Europaforum i Hässleholm presenterade statsvetarprofessor Sören Holmberg idag nya och intressanta data rörande EU-opinionen i Sverige.

Det blåser en Ja-vind i Sverige, konstaterade Holmberg.

I SOM institutets undersökning svarar idag 43 % att de är för EU - enbart 31% är emot. Och en stor majoritet - mellan 55 och 60% - vill att Sverige ska stanna kvar i EU.

Också bland miljöpartiets sympatisörer tycker nu en knapp majoritet att Sverige ska fortsätta att vara EU-medlem, medan kravet på utträde har fortsatt starkt stöd bland vänsterpartiets väljare.

Sverigedemokraternas sympatisörer är också mycket starkt EU-kritiska och vill att Sverige ska lämna unionen.

Och stödet för fortsatt utvidgning EU sjunker.

De sociala, geografiska och klassmässiga klyftorna i EU-opinionen består dessutom. Stödet för EU är fortfarande störst bland medelålders män i storstäder och lägst bland unga kvinnor i glesbygd.

Trots den positiva trenden finns det alltså en hel del oroande tecken i Sverige.

I längden är det förödande om EU uppfattas som något för äldre, välbärgade män.

Sverigedemokrater i kombination med ökande misstro mot t ex Turkiets som EU-medlem kan dessutom leda till en het valrörelse 2009, då det är val till Europaparlamentet.

Om inte valdeltagandet blir högre än förra gången ( drygt 37%) kan det sluta med en riktigt obehaglig svensk representation i EU:s enda folkvalda församling.