Hemliga förmöten allt viktigare i EU2007-03-24

Statsvetaren Jonas Tallberg har skrivit en intressant rapport om Europeiska rådet som bl a visar att allt fler beslut, i takt med utvidgningen, avgörs före EU:s toppmöten.

Om detta skriver jag i en kommentar som publicerades i Svenska Dagbladet den 23 mars och som kan läsas på:

http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14877724.asp

Rapporten kan laddas ned från Sieps hemsida:

http://www.sieps.se