Miljön räddar inte EU2007-03-21

Tack gode Gud för klimatförändringarna - de kan rädda EU! Så talar cynikerna just nu - men jag tror att de har fel.

Ja, många EU-vänner jublar över att miljöfrågorna har dykt upp som en räddare i nöden.

Äntligen finns det ett nytt angeläget, konkret och viktigt problem för EU att ta sig an.

Äntligen kanske de missnöjda medborgarna kan lära sig att uppskatta EU efter förtjänst!

Hoppas många.

Men liksom Gideon Rachman i Financial Times häromdagen tror jag att de har fel.

Visst är det mycket bra att EU sätter miljöfrågorna högst på dagordningen - för miljöns skull. Men det löser inte alla problem för EU.

Att bara fortsätta på den gamla vägen - och låta EU-samarbetet fortsätta att växa från kol och stål över handel och jordbruk och fiske till utrikespolitik och tuff miljöpolitik kan möjligen leda till att EU:s identitetsproblem skjuts upp - ytterligare en tid.

Men på lång sikt måste faktiskt medborgarna bjudas in till en diskussion om vad EU-samarbetet syftar till - och hur makt, inflytande och ansvarsutkrävande ska gå till.

Den gamla cykelteorin - om att EU är en cykel som ramlar omkull om man inte ständigt trampar på den - håller inte längre. Det gick i femtio år - men inte femtio år till.

Gideon Rachman skriver:

" In Berlin they will have an inspiring vision of the future to point to: the EU finds a new purpose in the battle against global warming; ordinary Europeans are inspired by this noble cause and rally to the European flag; the rest of the world follows Europe´s example and the planet is saved. It is a lovely story. Forgive me if I don´t not believe it."