Lyssna på Chris Patten2007-03-14

Det är dags för EU att börja prata med Hamas. Det skriver unionens tidigare utrikeskommissionär, Chris Patten, i dagens Financial Times.

Efter överenskommelsen i Mecka är det dags för EU att inleda samtal med företrädare för palestiniernas regering, tycker Patten.

Han anger tre skäl för detta.

För det första borde Saudiarabaien och andra arabiska stater som låg bakom mötet i Mecka få ett uppmuntrande europeiskt stöd.

För det andra borde Hamas uppmuntras att ta fler steg i mer moderat riktning.

För det tredje har EU ett ansvar för den Palestinska myndigheten, som byggts upp med EU:s pengar och som för närvarande närmar sig total kollaps.

Tre goda skäl för EU att agera.

Och ett gott skäl för EU:s ledare att lyssna på Chris Patten.