Kärnkraftens återkomst2007-03-09

EU-toppmötets överenskommelse om utsläpp och energi visar vad unionen kan åstadkomma, när det behövs. Men kanske slutar det med utbyggnad av kärnkraften?

Överenskommelsen vid dagens toppmöte i Bryssel är ett tydligt exempel på vad 27 länder kan åstadkomma tillsammans.

Klimatförändringarnas följder tas äntligen på allvar.

Men en bindande överenskommelse när det gäller ländernas användning av förnybar energi verkade länge långt borta.

Att den den ändå kom till stånd är ett styrkebevis.

EU-ambassadörerna kunde inte komma överens utan lämnade fråga "öppen" till överläggningarna mellan stats- och regeringscheferna.

Samtidigt kan man undra vad effekten av överenskommelsen kommer att bli.

Det är helt enkelt svårt att tro att EU:s stats- och regeringschefer plötsligt har börjat sjunga solens, vindens och vattnets lov.

I franska tidningar stod det så sent som igår att motståndet var starkt, från flera håll - men att en öppning i fråga om kärnkraften i alla fall skulle kunna få president Chirac med på noterna.

Och det blev tydligen som den franske presidenten ville.

Kärnkraft ska kunna räknas som förnybar energikälla ( hur nu det går till ) och frågan är väl därför om inte följden av dagens överenskommelse framförallt kommer att bli att vi får se kärnkraftens utbyggnad i Europa.