Intressant och unikt om den innersta EU-klubbens makt2007-02-19

Statsvetaren Jonas Tallberg har skrivit en intressant rapport om Europeiska rådet. Rapporten bygger på exklusiva intervjuer med politiska ledare som har varit en del av EU-politikens allra innersta - och hemliga - kärna.

Jonas Tallberg presenterade sin rapport ( kan laddas ned på www.sieps.se) i fredags vid ett seminarium arrangerat av Sieps.

Listan över de politiska ledare och högt uppsatta tjänstemän som Jonas Talllberg och Maria Strömvik ( en annan duktig statsvetare som ingår i forskningsprojektet om Europeiska rådet) har träffat är imponerande.

Jaques Delors, Valéry Giscard d´Estaing, Felipe Gonzales, Wim Kok, John Major, Poul Nyrup Rasmussen, Göran Perssson....

Tallberg och Strömvik har träffat många inom den europeiska, politiska världens toppskikt och frågat dem vad som avgör vem som har makt och inflytande vid EU:s toppmöten.

Eftersom Europeiska rådets möten är hemliga har de med andra ord fått tillgång till ett unikt material.

Rapporten innehåller många roliga citat, t ex:

" Helmut Kohls förhandlingsvilja gick hand i hand med hans hunger".

"Jean-Claude Junckers inflytande väger tyngre än ett land med tolv till fjorton miljoner invånare" ( Luxemburg har 400 000)

Rapportens slutsatser är intressanta - men ändå inte särskilt uppseendeväckande.

Tallberg konstaterar att ett lands ekonomiska styrka och strukturella resurser har störst betydelse ( Tyskland!) för möjligheten till inflytande under Europeiska rådets möten.

Det är inte överraskande.

Ländernas institutionella resurser ( t ex det rullande ordförandeskapet) och de politiska ledarnas personliga kvalifikationer är också viktigt, men det är i stort utsträckning ren och skär maktpolitik som utövas under EU:s toppmöten.

"Europeiska rådet erbjduer en ovanligt ogästvänlig miljö för små länder", konstaterade Jonas Tallberg vid seminariet i fredags.

Det borde Sverige tänka på när förhandlingarna om det konstitutionella fördraget återupptas. Det är kanske dags att ta en förnyad strid till försvar för det rullande ordförandeskapet?