Ännu ett genomgripande EU-förslag utan debatt i Sverige2007-02-13

Idag behandlar EU-nämnden ett förslag om fördjupat polissamarbete inom EU. Så trist att det ännu inte kan föras en seriös och intressant offentlig debatt om så genomgripande förändringar som föreslås.

EU:s ordförandeland Tyskland vill att den sk Prümkonvetionen ska bli EU-lag.

Prümkonventionen skrevs under den 27 maj 2005 av Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Österrike.

Sedan i maj 2005 har förutom de ursprungliga sju staterna också Finland, Portugal, Slovenien, Italien tillträtt eller anmält intresse att göra det. Nu är Sverige på väg att göra detsamma - utan inhemsk debatt.

Prümkonventionen innebär fördjupat gränsöverskridande samarbete för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration.

Syftet är att utveckla informationsutbytet inom hela EU, framför allt avseende DNA, fingeravtryck och bilregisteruppgifter. Men konvetionen innehåller också mycket långt gående samarbete inom t ex migrationspolitikens område och rätt för andra länders polis att gripa misstänka i t ex Sverige.

Det är med andra ord ett ytterst långtgående förslag som handlar om de suveräna staternas innersta kärna. I den gränsöverskridnade brottslighetens tidevarv är en hel del av detta säkert nödvändigt, men inom t ex migrationspolitikens område är det uppenbart att samarbetet dessutom bereder vägen för en mer restriktiv invandringspolitik. Vill verkligen Sverige vara med på detta?

Så oerhört trist att det ännu inte förs en offentlig, fördjupad, seriös och intressant diskussion om verkliga och viktiga politiska EU-avgöranden i Sverige.