Nu börjar striden om EU-fisket2009-05-20

EU:s fiskepolitik ska - äntligen - förändras. Nästa vecka börjar striden.

I slutet av april antog kommissionen en grönbok inför reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

Konsultationen kommer att pågå hela hösten - men en första diskussion ska ske under rådsmötet nästa vecka.

I grönboken presenterar kommissionen skarp kritik av EU:s nuvarande fiskepolitik, som anses leda till stora problem med bl a överkapacitet, beslutssystem som uppmuntrar kortsiktigt tänkande, regelverk som inte ger näringen själv tillräckligt ansvar, bristande politisk vilja att se till att bestämmelserna följs och låg grad av efterlevnad i näringen.

Det är alltså ord och inga visor. Men striden om EU:s framtida fiskepolitik kommer att bli hård. Många medlemsländer ( läsa Spanien och Frankrike m fl ) kommer att slåss för fortsatta bidrag till fiskenäringen.

Och vad vill Sverige? I den kommenterade dagordning inför rådsmötet den 25 maj skriver regeringen:

" Sverige delar kommissionens syn på de fem viktigaste strukturella problemen. "

" Det är viktigt att i översynen utgå från själva drivkraften för fisket - att tillhandahålla ett viktigt livsmedel till unionens konsumenter. Grunden för det är långsiktigt hållbar förvaltning av alla berörda fiskbestånd. "

Men regeringen skriver också:

" Vidare måste också frågor som rör sysselsättning och lokal utveckling beaktas liksom frågor som rör fritidsfiske och fiske som turistnäring.Fiskets omfattning måste anpassas så att det generera en lönsamhet för näringen, vilket i sin tur möjliggör levande kust- och glesbygder i många delar av EU."

Verkligen? Handlar EU:s fiskepolitik om sysselsättning?

Jo, visst, det är klart. Också. Men vad är viktigast? I dragkampen mellan fisken och fiskarena måste både den svenska regeringen och hela EU till slut ta ställning.