Åsiktsparadox om Turkiet2009-05-17

Opinionen emot Turkiets ev kommande EU-medlemskap är nästan lika stor i Sverige och Frankrike. Det är något båda länders regeringar borde tänka på.

Ja, trots att Frankrikes och Sveriges regeringar har totalt motsatta ståndpunkter i fråga om ett kommande turkiskt EU-medlemskap är opinionen bland medborgarna för närvarande märkvärdigt samstämmig.

I Sverige är 48 procent mot Turkiets medlemskap - det skriver Sören Holmberg m fl i den senaste rapporten om EU-opinionens förändring:

"När det gäller Turkiets medlemskap i EU är en mycket
tydlig opinionsövervikt emot i SOM-studien 2008 precis
som 2006. Men andelen negativa har minskat något, med
1 procentenhet från 49 procent negativa till 48 procent.
Andelen som tycker ett turkiskt EU-medlemskap är ett
bra förslag har ökat från 12 till 13 procent. En mycket
stor opinion är tveksam och svarar varken bra eller dåligt
(39 procent både 2006 och 2008)."

Läs rapporten här:

www.sieps.se

I Frankrike är nästan lika många emot Turkiets EU-medlemskap - 50 procent - men vinden blåser faktiskt åt motsatt håll, skriver Cengiz Aktar i Hurriyet Daily News:

" An opinion poll conducted in France in the midst of March revealed that 50 percent of French people are against Turkey’s membership to the European Union and 35 percent are in favor.

According to the poll, 49 percent of left lean support Turkey’s EU bid where 41 percent opposes it. Among right-wingers, 67 percent stand against Turkish accession to the EU as 19 percent give support to Turkey. The same research company, CSA, in a previous survey held in 2005 revealed that 66 percent of French people were against Turkey’s EU membership. So, the anti-Turkey camp has lost 16 points in four years!"

I båda länderna är alltså opinionen mot ett turkiskt medlemskap stor - men opinionssiffrorna borde stämma till eftertanke i både Sverige och Frankrike.

Den svenska regeringen borde inleda en mer aktiv dialog och diskussion om varför ett turkiskt EU-medlemskap vore bra. Annars kan en riktig politisk backlash vänta.

Också den franska presidenten borde studera siffrorna - och inse att många fransmän faktiskt vill ha med Turkiet i EU...!