Sarkozy i Nîmes2009-05-14

EU:s behöver tydliga och definitiva gränser, förklarade Frankrikes president häromdagen. Striden om unionens fortsatta utvidgning hårdnar.

Ja, i ett tal i Nîmes förra veckan talade Nicolas Sarkozy om EU och Frankrike i Europa.

Han krävde ett stopp för EU:s fortsatta utvidgning, förklarade att unionen behöver tydliga gränser och upprepade att han inte anser att Turkiet ska bli EU-medlem - bl a eftersom Turkiet inte är en del av Europas gemensamma "öde":

" Pour que l’Europe veuille, il faut qu’elle cesse de se diluer dans un élargissement sans fin. Il faut que l’Europe ait
des frontières. Il faut que l’Europe ait des limites. Il y a des pays comme la Turquie qui partagent avec l’Europe une
part de destinée commune, qui ont vocation à construire ave l’Europe une relation privilégiée, qui ont vocation à
être associé le plus étroitement possible à l’Europe mais qui n’ont pas vocation à devenir membre de l’Union
européenne."

Den franske presidentens ståndpunkt i denna fråga är välkänd, men för EU:s kommande ordförandeland Sverige är det utan tvivel besvärligt att han så tydligt och så kompromisslöst dömer ut ett eventuellt kommande turkiskt EU-medlemskap - just nu.

De fortsatta medlemskapsförhandlingarna blir nämligen besvärliga.

Under hösten kan frågan ännu en gång ställas på sin spets när det s k Ankaravtalet löper ut.

Det gäller att sätta press på Turkiet - ännu en gång.

Men i Turkiet tvivlar redan många på om det är mödan värt att fortsätta EU-anpassningen och uppfylla unionens krav på att öppna turkiska hamnar för cypriotiska fartyg - och att genomföra ytterligare reformer bl a rörande yttrandefrihet och minoritetsrättigheter.

Frågan är om EU någonsin tänker öppna dörren för Turkiet, eller om förhandlingarna bara ett skådespel?

Den lyssnar på president Sarkozys tal kan verkligen undra.