Årets Junilista2009-05-09

Piratpartiet får i dagens Sifomätning åter höga opinionssiffror. Det är årets uppstickare - och borde därför granskas som ett vanligt parti.

I förra valet till Europaparlamentet var det Junilistan som stack upp och förbi många av de etablerade politiska partierna.

Det kändes - och märktes.

2004 kom det mycket folk på Junlistans valmöten. Efter folkomröstningen om euron hade många stort förtroende för Junilistans ledare Nils Lundgren, som skickligt undervisat medborgarna om valutapolitikens innersta väsen.

Flertalet journalister behandlade Junilistan som en kul och annorlunda företeelse. Partiets företrädare undslapp därför den granskning av idéer och förslag som andra politiker utsattes för.

Det borde vara dags att lära av den läxan.

I år det Piratpartiet som drar folk till sina möten. Det känns - och märks.

Det är förstås roligt att demokratin fungerar och att nya partier växer fram.

Men Piratpartiet bör inte behandlas som ett kul gäng i största allmänhet, utan som ett parti som vill ha våra röster och vårt förtroende att lagstifta i viktiga frågor.