En succé i det tysta2009-05-07

EU:s utvidgning är en framgångssaga, visar SNS Demokratiråd. Så märkligt att EU:s politiker inte tar åt sig äran.

Under ledning av statsvetarna Jonas Tallberg och Li Bennich-BJörkman har SNS Demokratiråd utvärderat EU:s utvidgning.

Det är mycket intressant läsning.

Nästan alla farhågor har kommit på skam.

Den befarade beslutskrampen har uteblivit. EU:s institutioner - kommissionen, rådet och Europaparlamentet - fungerar och fattar beslut i ungefär samma takt som före 2004.

Den politiska agendan har inte förändrats på något dramatiskt sätt.

De nya medlemsländerna har inte drabbats av reformtrötthet, utan fortsätter ( md skiftande resultat) försöken att leva upp till förväntningarna rörande demokrati, mänskliga rättigheter - och korruption - samtidigt som det förstås återstår en hel del att göra.

SNS Demokratiråd beskriver också en del oroande tecken. Det har t ex blivit allt vanligare att Europaparlamentet klubbar lagförslag i första läsningen, efter en förtida kompromiss mellan rådet, kommissionen och parlamentet.

Detta snabbspår i EU:s lagstiftningsmaskineri är möjligen effektivt, men innebär mindre öppenhet och mindre demokrati i EU.

Det är möjligen en konsekvens av utvidgningen - men den går att åtgärda.

I övrigt att EU:s utvidgning en framgångssaga. Varför tar inte EU:s politiker åt sig äran av det?