Diskriminering i EU2009-04-27

EU:s rättighetsbyrå har publicerat en första rapport om diskriminering i unionen. Det är skakande läsning - också för Sverige.

Rapporten presenterades i slutet av förra veckan och kan läsas på FRA:s (Fundamental Rights Agency) hemsida:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_GLANCE_EN.pdf

Undersökningen baseras på intervjuer med grupper av invandrare i unionens alla medlemsländer.

Urvalet är mycket begränsat och slutsatserna ska därför tas med en nypa salt - men är trots det alarmerande.

I Sverige har irakier och somalier bosatta i Malmö och Stockholm intervjuats.

Svarsfrekvensen är låg - många har inte ens öppnat dörren och tydligt visat att de fruktar besök.

Bara det är ett varningstecken, värt att ta på allvar.

Av dem som har låtit sig intervjuas svarar 75% av de tillfrågade somalierna och 65% av de tillfrågade irakierna att "diskriminering på grund av etnisk grund är utbredd" i Sverige.

Högst upp på denna dystra lista återfinns nordafrikaner i Italien ( 94%), romer i Ungern ( 90%) och nordafrikaner i Frankrike ( 88%).