138:an2009-04-22

Nu slåss vi för 138:an, förklarade min son häromdagen. Med bloggarnas hjälp hittar unga människor in i Europaparlamentetets djungel av omröstningar och ändringsförslag.

Och igår kväll röstade industriutskottet för ändringsförslag 46( tidigare 138).

Flera svenska Europaparlamentariker har tagit strid för detta tillägg i det stora s k telekompaktetet.

I bloggvärlden har "138:an" blivit ett begrepp - och Europaparlamentets omröstningar följs och engagerar den unga generationen.

Det är fantastiskt roligt - och något att tänka på för både politiker och journalister.

Att följa alla turer i Europaparlamentets kan faktiskt vara både roligt - och spännande.

Ändringsförslaget som röstades igenom igår kväll innebär att medlemsländerna ska:

" tillämpa principen att inga begränsningar i slutanvändarnas
grundläggande rättigheter och friheter framför allt enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna om yttrandefrihet och informationsfrihet får ske utan föregående beslut från rättsvårdande myndigheters sida utom i de fall den allmänna säkerheten hotas då beslut kan
fattas i efterhand.”

Ändringsförslaget innebär med andra ord inte särskilt mycket nytt i sak.

Hänsyn till grundläggande rättigheter är inte bara en del av EU:s nya stadga om grundläggande rättigheter - det är också grundlagsskyddade rättigheter i alla medlemsländer.

Men att ytterligare understryka detta kan å andra sidan inte skada....