Irriterande2009-04-20

Patientrörlighet & upphovsrätt. I morgon inleds en ovanligt spännande session i Europaparlamentet, men varför ändras dagordningen i sista stund?

Ja, det blir omröstningar i plenum i en lång rad intressanta och angelägna frågor i Europaparlamentet den här veckan.

Parlamentets debatter och omröstningar kan följas direkt på webben.

www.europa.eu

Klicka vidare på "Institutioner" - "Europaparlamentet" - "EP Live" - för att hitta vägen till direktsändningarna.

Ändå är det ofta omöjligt att följa vad som är på gång.

Dagordningar ändras och frågor som inte finns med på den offentliga dagordningen tas upp till omröstning i sista stund.

Men tack vare Europaparlamentariker som bloggar och skriver initierat om förslag och omröstningar går det att följa verksamheten.

Det är ovärderligt - för medborgarna.

Utan deras hjälp vore det svårt att förstå dagordningarnas innersta väsen.

Idag skriver t ex Christoffer Fjellner (m) om "förstklassiskt mygel" om förslaget om förlängd upphovsrätt. Omröstningen ska ske redan på torsdag kväll:

http://www.fjellner.eu/forstklassiskt-mygel-om-forlangd-upphovsratt/

Att det blir omröstning i denna angelägna fråga finns däremot inte med på dagordningen.

Irriterande - och ganska bedrövligt.