EU utan direktdemokrati2009-04-14

Två av tre är ointresserade av EU-valet, rapporterar ekot. Om det också innebär fortsatt lågt valdeltagande kommer experimentet med europeisk direktdemokrati snart att vara över.

Sedan 1979 väljs Europaparlamentet direkt av medborgarna i unionen.

Visserligen är EU ingen parlamentarisk demokrati och Europaparlamentet tillsätter varken regering eller avgör viktiga frågor såsom skatter - eller vård, skola och omsorg.

Demokratin i EU är fortfarande i huvudsak nationell.

Men ändå. Allt fler frågor som påverkar vår vardag avgörs på EU-nivå av ministerrådet och Europaparlamentet i medbeslutande.

Nu tror jag i och för sig för egen del att valdeltagandet kommer att bli högre i år än vad det var 2004.

Valkampanjen har inte börjat än - och partierna mobiliserar på ett helt annat sätt i år.

Det märks och känns - och kommer förhoppningsvis att leda till att fler än 39 procent av de röstberättigade går till valurnorna den 7 juni.

För om Europaparlamentet med något slags trovärdighet ska kunna hävda att det är folkets röst måste valdeltagandet och det politiska intresset för valet öka.

Annars kommer detta experiment i europeisk demokrati så småningom att upphöra.