Lyssna på Obama2009-04-06

USA:s president inser antagligen inte vad ett EU-medlemskap innebär. Men EU:s ledare borde ändå lyssna på hans argument för att Turkiet ska bli unionsmedlem.

Turkiet i EU - visst är det en stor fråga, för båda parter.

Turkiet kommer att förändra EU - och EU kommer att förändra Turkiet.

Att USA:s president framförallt ser det som ett politiskt-strategisk avgörande är kanske naturligt, men en smula begränsat.

Om Turkiet vill vara en integrerad del av EU:s inre marknad, rättsliga och inrikes samarbete och allt annat i den allt tätare politiska sammanslutningen återstår vissa, rätt genomgripande förändringar framförallt av den turkiska rättsapparaten och av skyddet för yttrandefrihet, minoritetsrättigheter m m.

Att dessa förändringar genomförs är en angelägenhet för alla medborgare i EU. När Turkiet blir EU-medlem förväntas vårt förtroende för det turkiska rättssystemet vara så stort att vi t ex går med på att utlämnas för att ställas inför rätta inför turkisk domstol om brott har begåtts.

Turkiet kommer dessutom att väga tungt i unionens överstatliga beslutsfattande och därmed vara med om att påverka vardagen för oss alla.

Att det ställs höga krav på nya EU-medlemmar är därför helt nödvändigt.

Det inser förhoppningsvis Turkiets premiärminister Erdogan och inleder nu, efter det framgångsrika kommunvalet, äntligen den konstitutionella reform som EU så länge har efterfrågat.

Men det finns också en storpolitisk sida av saken - vilket USA:s president påpekade i Prag igår kväll.

"The United States and Europe must approach Muslims as our friends, neighbors and partners in fighting injustice, intolerance and violence, forging a relationship based on mutual respect and mutual interests," sa Obama enligt Reuter under toppmötet i Prag.

"Moving forward toward Turkish membership in the EU would be an important signal of your (EU) commitment to this agenda and ensure that we continue to anchor Turkey firmly in Europe," fortsatte han.

Frankrikes president protesterade - förstås.

Men president Sarkozy borde istället lyssna på Obama.