Ett obegripligt angrepp2009-03-26

EU:s skadeskjutna ordförande angriper USA. Det är obegripligt och pinsamt.

Det är ekonomisk kris i hela Europa, politisk kris i flera länder - och Europeiska unionen saknar i praktiken ordförandeskap och plågas dessutom av en utdragen konstitutionell kris.

Det ser inte så bra ut för EU just nu.

Frågan är hur detta ska sluta.

Det mesta talar tydligen för att Topolanek fortsätter som regeringschef och därmed som EU:s ordförande fram till 1 juli.

Men eftersom bollen ligger i Vaclav Klaus händer är det omöjligt att veta hur den tjeckiska regeringskrisen kommer att lösas.

Och hur tänker egentligen Tjeckiens avgående Topolanek?

Han har förlorat en förtroendeomröstning och därmed medverkat till att förstärka den kris som för närvarande präglar EU.

Men istället för att ägna all kraft och tankemöda åt vad EU och Europa behöver göra väljer han att angripa USA:s ekonomiska politik.

“The US is repeating mistakes from the 1930s, such as wide-ranging stimuluses, protectionist tendencies and appeals, the Buy American campaign" sa han i Europaparlamentet igår.

“All these steps, their combination and their permanency, are the road to hell.” fortsatte Toploanek.

Hans ord är ytterligare ett tecken på kris -i EU.

Att EU:s ordförande väljer att göra ett kraftfullt utfall mot USA - just nu, när EU inte har särskilt mycket att vara stolt över, är bara pinsamt.