De nya medlemsstaternas dilemma2007-01-24

Rumänien och Bulgarien är nya medlemmar i EU. De nya medlemstaternas dilemma berör hela unionen.

Det framkom under ett välbesökt och intressant seminarium vid kommissionens representation igår, där jag var moderator.

Anslutningsavtalen mellan EU och Rumänien och Bulgarien innehåller nämlligen en speciell mekanism - skyddsklausuler som kan träda i kraft om det inte sker ytterligare anpassning till EU:s lagstiftning inom en lång rad områden.

Det är inga småsaker som länderna, enligt EU-kommissionen, måste rätta till. Korruption, alltför svaga minoritetsrättigheter och bristande säkerhet inom t ex livsmedelssektorn och flyget innebär att länderna också som medlemmar i EU kommer att utsättas för kommissionens fortsätta kontroll och kritik.

Redan i mars kommer EU-kommissionen att publicera en första rapport - och den nästa kommer redan i juni.

För Rumänien och Bulgarien är det naturligtvis både smärtsamt och en aning kränkande att bli behandlade som om de fortfarande var kandidatländer, men om den femte utvidgningen inte ska bli den sista är det helt avgörande att länderna så snart som möjligt gör det de lovat att göra - annars kommer motståndarna till en fortsatt utvidgning av EU få ytterligare argument och med visst fog kunna hävda: Titta, vad var det vi sa - vi borde aldrig ha släppt in dem.....