Äntligen2009-03-02

Intresset för det kommande valet till Europaparlamentet ökar - äntligen.

Ja, enligt Skops opinionsundersökning tänker 59 procent rösta den 7 juni.

Det är betydligt fler än tidigare. Knappt 38 procent deltog i 2004 års val till Europaparlamentet.

Har medborgarna upptäckt parlamentets betydelse?

Insett att Europaparlamentet är en av två lagstiftande församlingar i EU som har makt och befogenhet att klubba lagar om allt från arbetstider till livsmedelstillsatser?

Kanske inte.

Men de politiska partierna satsar på valet i år - och det märks.

Mitt intryck är att det finns ett helt annat engagemang än tidigare år.

Det märks framförallt inom Socialdemokratin, där valet till Europaparlamentet under Göran Perssons tid som partiordförande inte verkade anses vara särskilt viktigt.

Men intresset i år handlar förstås delvis om att EU-valet sker drygt ett år före riksdagsvalet 2010.

Det blir därmed ett slags mätare av sympatierna för regeringen - och för oppositionen.

Men det vore trist om valet enbart blir en inrikespolitisk kraftmätning.

Valet handlar om EU - och det borde debatten och kampanjen inför den 7 juni också göra.

Då kan medborgarnas röster i valet till Europaparlamentet bli ett val i ordets egentliga innebörd - vilket vore ett lyft för den allt för svaga demokratin i EU.

Äntligen.