Regionernas Europa2009-02-14

Det går långsamt - men Europaforum Norra Sverige visar att regionernas betydelse i EU växer, sakta men säkert.

Så känns det efter att ha lyssnat på kommun- och landstingspolitiker från Norra Sverige som under två dagar har diskuterat EU-frågor i Östersund.

Europaforum Norra Sverige har under tretton år samlat politiker från alla partier för att diskutera och anta gemensamma positioner i EU-frågor som berör norra Sverige.

Den här gången hade ovanligt många hörsammat kallelsen.

Över 230 politiker från olika delar av norra Sverige fyllde Folkets Hus och diskuterade och antog positioner rörande bl a EU:s kommande Östersjöstrategi och EU-kommissionens grönbok för s k territoriell sammanhållning.

Läs mer om detta här:

http://www.europaforum.nu/

Det var påtagligt öppna diskussioner och stämningen var mycket god.

EU har utan tvivel medverkat till att Norra Sverige håller ihop. Tillsammans försöker länen i norr påverka EU-politiken - utan att gå via Stockholm.

Det har vuxit fram en allt starkare sammanhållning över läns- och partigränserna och det verkar dessutom som om politikerna har trevligt när de träffas.

I EU verkar nationalstaterna visserligen för närvarande vara starkare och må bättre än på länge.

Men under ytan växer ett nytt, regionalt samförstånd fram - det är också mycket påtagligt.