Persson, Sverige och euron2009-02-05

Ny folkomröstning om euron nästa mandatperiod. Det föreslog Göran Persson när han igår talade vid Europaforskarnas årsmöte.

Nätverken för europaforskning publicerar varje år en årsbok som alltid innehåller många intressanta bidrag.

Årsboken kan beställas här:

http://www.snes.se/

Den är mycket läsvärd, även i år - även om det sannolikt var den inbjudne gästen som lockade flest åhörare vid presentationen igår.

Salen på Norra Latin var nästa full och en smal och pigg Göran Persson var på gott humör.

Han förklarade bland annat han tror att EU för närvarande håller på att utvecklas till "Margaret Thatchers våta dröm - en allt större och därmed svagare union utan ett fördrag".

Det ligger mycket i det.

Det var emellertid inte lika klart om Thatchers våta dröm också är Göran Perssons.

EU:s styrka har alltid varit dess relativa effektivitet och förmåga att fatta beslut.

En ständigt växande unionen utan tydliga regler för beslutsfattande kommer förr eller senare att säcka ihop under sin egen tyngd och förvandlas till ett nytt Europaråd.

Det skulle Thatcher och hennes nutida politiska följeslagare inte ha något emot - och kanske inte heller Göran Perssons?

Göran Persson talade också om euron och förklarade att han inte längre tror att tillämpningen av stabilitetspaktens tuffa regler rörande budgetunderskott m m är avgörande - varken för euron eller för att Sverige ska delta fullt ut i EMU.

Han påpekade att flera av EU:s medlemsländer för närvarande har budgetunderskott på 5-6%, utan att det verkar påverka euron.

Euron är starkare än någonsin.

I den ekonomiska kris som för närvarande drabbar hela världen verkar det framförallt vara de stora valutorna som klarar sig,
sa Göran Persson.

På min fråga om vad det innebär för Sverige och när Göran Persson skulle vilja byta ut kronan mot euron, svarade han:

- Någon gång under nästa mandatperiod, efter en ny folkomröstning. Men då måste det finnas ett starkt folkligt stöd för EMU i Sverige, ett andra nej skulle vara ödesdigert för Sverige.