Ett val, inte 272009-02-02

Sex av EU:s medlemsländer har ännu inte fastställt dag för val till Europaparlamentet. Varför är inte valdagen gemensam?

Europaparlamentet har öppnat en webbplats inför valet i juni.

http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=sv

Där finns mycket intressant information - bl a en interaktiv karta som visar när valen till Europaparlamentet äger rum.

Det framgår att sex länder - Irland, Polen, Ungern, Tjeckien, Bulgarien och Rumänien - ännu inte har fastställt valdag.

I dessa länder var valdeltagandet lågt redan 2004 - och det lär inte bli högre i år.

Det framgår också att Storbritannien går till val redan den 4 juni - vilket alltså innebär att den växande brittiska, EU-kritiska opinionen mycket väl komma att påverka stämningen också i andra länder.

Varför är inte valdagen gemensam?

Visst, det skulle kanske en smula felaktigt ge intryck av att Europaparlamentet är ett "riktigt", paneuropeiskt parlament.

Men det skulle framförallt förstärka insikten om och känslan av att medborgarna i EU:s olika länder inte enbart väljer ledamöter till sina respektive nationella parlament - utan också till ett gemensamt parlament, vilket kräver gemensam debatt och diskussion.

Det vore en demokratiinjektion som EU behöver.