Enformigt2009-01-12

Spekulationerna om toppjobben inom EU har satt igång - igen. Och det är bara män på listan - igen.

Financial Times skriver idag att Tony Blairs namn åter förekommer i spekulationerna om vem som kommer att utses till Europeiska rådets valde ordförande.

Efter Nicolas Sarkozys tid som ordförande i EU har många kommit att tycka att det behövs en kraftfull person i unionens ledning, skriver tidningen.

Därför talar allt fler om Blair - trots katastrofen i Irak och trots att Blair misslyckades med att få med sitt land i EMU.

Men Blair kan förstås bara bli EU-ordförande om Lissabonfördraget träder i kraft.

EU måste dessutom hitta en rimlig beslutsordning för hur valen av alla nya EU-ledare ska gå till.

Kommissionens ordförande ska ju utses redan i sommar. Om inte väljarna överraskar med att lägga sina röster för ett vänsterdominerat parlament verkar därför José Manuel Barrosso ha goda chanser att leda kommissionens ytterligare en femårsperiod.

Men för balansens och jämviktens skull anses "vänstern" i EU därmed ha rätt till någon av de andra toppjobben: Europeiska rådets ordförande, utrikesföreträdaruppdraget eller ordförande för Europaparlamentet.

Måste därför alla dessa poster besättas ( inte formellt, men i praktiken) redan i sommar, trots att Lissabonfördaget inte har trätt i kraft?

Det vore mycket märkligt, men är kanske oundvikligt.

Enligt FT är det hur som helst enbart män med i de förnyade spekulationerna där tydligen också Nato dras in för att alla ska bli glada och alla intressen tillgodses: Blair, Barroso, Jaap de Hoop Scheffer ( nuvarande Nato-chefen som möjlig utrikesföreträdare i EU, Bildts namn finns inte med), Anders Fogh Rasmussen (ev ny Natochef), Martin Schulz och Jerry Buzek ( delat uppdrag som EPs ordförande).

Alltså: enbart män.

Denna hemliga, märkliga process där medborgarna varken har insyn i eller någon möjlighet att påverka valen av EU:s högsta företrädare är inte bara demokratiskt frustrerande, utan avslöjar också hur trist och enformigt det blir när ingen behöver bry sig om folkets röst.