Funderingar efter Sälen2007-01-18

Efter fyra givande dagar vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen är jag inte förvånad över att allt fler har allt svårare att förstå sig på svensk försvarspolitik.

Enligt Mats Ekdahl, generaldirektören vid Styrelsen för psykologiskt försvar, visar nämligen alla tillgängliga studier att förståelsen och engagemanget för svensk försvars- och säkerhetspolitik minskar dramatiskt bland svenska medborgare.

Och det är inte konstigt.

För samtidigt som svenskt försvar i grunden har förändrats, och numera främst inriktas på internationella uppdrag, lever retoriken kring och föreställningarna om invasionsförsvaret vidare.

Vem hade t ex för bara några år sedan kunnat tro att EU:s stridsgrupp skulle anses vara kronan på det svenska försvaret?

Men nu ses Nordic Battlegroup, som under svensk ledning ska stå i ständig beredskap från den 1 januari 2008, som spjutspetsen i det snabba förändringsarbete som pågår i det svenska försvaret.

Det gamla invasionsförsvaret är borta, och det finns goda skäl för det.

Ändå kostar försvaret skattebetalarna lika mycket som förr. Och så länge den politiska retoriken fortsätter, som om ingenting har hänt, och den allmänna värnplikten ger sken av att allting förblir vid det gamla, kommer glappet mellan medborgarnas uppfattning om det svenska försvaret och verkligheten att bli ännu större.

Det är dags att börja tala klarspråk om svenskt försvar.