EU-kritiken växer i öst2008-12-18

En ny för EU oroande Eurobarometer visar att stödet för unionen är lågt och minskar i flera länder i östra Europa - och i Turkiet och Kroatien.

Eurobarometern publiceras idag och kan läsas här:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_first_en.pdf

Nederländerna (80%), Luxemburg (71%) och Irland (67%) toppar som vanligt listan när medborgarna ska svara på frågan: Tycker du att medlemskapet i EU är (eller skulle vara) bra för ditt land?

53% av samtliga tillfrågade i alla EU-länder tycker att medlemskapet är " a good thing".

Sverige hamnar en bra bit ovanför medelvärdet. I vårt land svarar 59% ja på frågan och i Danmark tycker en ännu större andel att EU-medlemskapet är bra - 64%.

Men vad händer i Finland?

Där svarar bara 48% ja - och ännu längre ner på listan hamnar flera länder i östra Europa: Tjeckien( 46%), Ungern (31%) och Lettland (27%).

Stödet för EU minskar också ganska dramatiskt i de två länder som för närvarande förhandlar om medlemskap.

I Turkiet med 7 procentenheter till 42%.

Och i Kroatien svarar hela 38% att ett EU-medlemskap skulle vara "a bad thing" - vilket innebär en ökning med 13 procent.

Kroatien - som står på tröskeln till fullvärdigt medlemskap i EU.....