Laval: fortsatt svensk strid2008-12-12

Den "svenska modellen" består - men striden om vad som ska betecknas som minimilön för tillfälliga arbetare i Sverige har bara börjat.

Idag överlämnade Claes Stråth utredningen om vilka effekter EG-domstolens dom om konflikten i Vaxholm får för regler om löner och arbetsvillkor i Sverige.

Utredaren konstaterar som väntat att domen inte innebär slutet för den "svenska modellen", där arbetsmarknadens parter bestämmer löner m m i fria förhandlingar.

Många har medvetet överdrivit domens följder.

Domen innebär visserligen enligt utredaren att facket inte längre kan kräva att utländska företag ska följa svenska kollektivavtal för kortare jobb i Sverige.

Men det innebär inte att Sverige måste införa statligt reglerade "minimilöner" som är lönetak.

Utredaren föreslår att löner och villkor för tillfälliga arbetare i Sverige ska fastställas i branschavtal mellan parterna.

Det innebär med andra ord fortsatta förhandlingar - och bollen är tillbaka hos arbetsmarknadens parter.

Kan de utforma en svensk modell som inte leder till lönedumpning - och inte hämmar den fria rörligheten på EU:s inre marknad?

Om det lär det bli fortsatt svensk strid.

Men skyll inte på EU....