Ett visst hopp2008-11-29

Isabella Lövins utmärkta bok ledde till debatt om EU:s delvis förskräckliga fiskepolitik. Men det finns visst hopp om förbättring.

Häromdagen ledde jag en debatt om EU och fiskepolitiken.

Inför uppdraget läste jag äntligen Isabella Lövin prisbelönta bok "Tyst hav" och kan bara instämma i hyllningskören.

Det är verkligen en mycket bra bok.

Att Isabella Lövin nu tänker engagera sig i EU-politiken ( hon ställer för miljöpartiet i valet till Europaparlamentet) bådar gott. EU behöver mer engagemang.

Alla som deltog debatten höll också med om att EU:s fiskepolitik delvis är en bedrövlig soppa.

Men alla var också överens om att det har skett en viss förbättring under senare tid.

Beslutet om 2009 års fångstkvoter rörande torsk grundas t ex uttryckligen på vetenskapliga bedömningar.

Att EU:s beslutmaskineri följer forskarnas råd är onekligen ett framsteg.

Det är visserligen en smula besvärande och ganska typiskt att politikerna följer forskarnas rekommendationer just i år - när de innebär att fångstkvoterna för torsk i Östersjön kan öka med 15 procent.....

Och mycket mer behöver göras.

Bort med subventioner som stimulerar till nyinvesteringar och upphör att träffa internationella avtal som ger EU:s fiskeflotta rätt att dammsuga kusten utanför Västafrika, t ex.

Men inse också att EU också har en unik styrka och möjlighet att försöka komma tillrätta med ett av vår tids största miljöproblem.

Haven exploateras och överfiskas i hela världen.

Haven är en "oreglerad" del av vår värld.

Bara EU har förmåga och kraft att tvinga sina medlemsstater att följa gemensamma bestämmelser och att straffa dem som tillåter svartfiske och bryter mot de gemensamma reglerna.

Det är EU:s styrka. Underskatta inte den.