Ny folkomröstning på Irland2008-11-28

Det kanske blir en andra irländsk folkomröstning om Lissabonfördraget före sommaren. Men vad säger folket?

Det är Financial Times som idag skriver om en rapport som det irländska parlamentets utskott för landets framtid i Europeiska unionen publicerade igår.

Enligt utskottet finns det inga legala hinder för en ny folkomröstning om Lissabonfördraget.

FT spekulerar om den irländska regeringen därmed kommer att föreslå en ny folkomröstning, kanske redan före sommaren.

Om Irland får vissa tydliga garantier rörande landets neutralitet, abortlagstiftning och företagsbeskattning anses den irländska regeringen eventuellt våga fråga folket om Lissabonfördraget en andra gång, skriver FT.

Det har dessutom tidigare spekulerats om en lösning på kommissionärsfrågan, som var hett omdebatterad under folkomröstningskampanjen på Irland i våras.

Det har sagts att Lissabonfördragets nya regler rörande antalet kommissionärer eventuellt skulle kunna kringgås med en ny överenskommelse som garanterar att alla medlemsländer får var sin kommissionär också i framtiden.

Men frågan är förstås: vad säger folket?

Och hur påverkas tilltron till EU om ett "felaktigt" svar i en folkomröstning ännu en gång leder till en ny..?