I väntan på Lissabon2008-11-18

Det är fortfarande oklart om alla EU-länder kommer att godkänna Lissabonfördraget. Trots det fortsätter unionen att förändras.

Imorgon röstar Sveriges riksdag om Lissabonfördraget.

I nästan vecka väntas Tjeckiens författningsdomstol avgöra om det krävs grundlagsändringar innan det tjeckiska parlamentet kan ratificera EU:s nya fördrag.

I december ska den irländske regeringschef berätta hur - och om och i så fall när - han tror att Irland kan ratificera Lissabonfördraget.

Det kommer alltså att dröja innan medborgarna vet vilka regler som gäller för EU:s maktbefogenheter, röstregler, antal kommissionärer, mandat i Europaparlamentet m m.

Ändå fortsätter EU att förändras.

Nya lagar behandlas och klubbas. Frankrikes president Sarkozy uppträder som om han redan vore EU:s president och argumenterar för att Europeiska rådet ska få en vald ordförande även om det nya fördraget inte kan tillämpas. Nya länder vill komma med - enligt dagens Financial Times har Island redan förberett en ansökan om EU-medlemskap.

EU växer och det politiska samarbetet fördjupas - nästan dag för dag.

Med eller utan Lissabonfördraget...