Junili(s)tan2008-11-16

Socialdemokraternas plattform inför valet till Europaparlamentet nästa år är delvis skrattretande lik Junilistans 2004.

Socialdemokraterna klubbade igår en valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009.

Läs den här:

http://www.socialdemokraterna.se/upload/ValplattformEP2009Socialdemokraterna.pdf

Plattformen innehåller en hel del traditionell, socialdemokratisk politik. Full sysselsättning, kontroll av finansmarknaderna, stärkt forskningssamarbete i EU m m står högt upp på kravlistan.

Men medborgarna uppmanas också att rösta på socialdemokraterna i EP-valet för att "Sätta tydliga gränser för EU:s makt."

Denna del av socialdemokraternas valplattform är väldigt lik Junilistans budskap 2004.

" Områden som exempelvis sjukvård,
bostadspolitik, kollektivavtal och presstöd är i grunden nationella. EU ska inte ha en egen beskattningsrätt. Jaktfrågor ska beslutas i enlighet med närhetsprincipen."

Att jaktfrågorna lyfts fram är nästan komiskt.

Junilistans framgång 2004 byggde ju delvis på att partiet argumenterade mot EU:s fågeldirektiv som förbjuder jakt på morkulla under vissa perioder.

Partiet ansåg - med stöd av svenska jägare - att morkulla ska få skjutas i Sverige också under häckningsperioden, enligt gammal (fin?) svensk tradition.

Nu slåss alltså också socialdemokraterna för en nationellt reglerad jakt på flyttfågel i EU.

Rädslan för Junilistan 2009 med Sören Wibe i spetsen är tydligen väldigt stor...