Första världskriget & EU2008-11-12

Det är nittio år sedan första världskrigets slut - ett krig vars följder ledde till att Jean Monnet formulerade idén som blev EU.

Ja, jag kan i dess dagar inte låta bli att tänka på Jean Monnet.

Monnet ledde nämligen under första världskriget ett kontor i London vars uppgift var att försöka få Storbritannien och Frankrike att samordna sina inköp av spannmål och andra nödvändiga varor.

Efter kriget deltog han under fredsförhandlingarna i Versailles och utsågs sedan till Frankrikes representant när den första internationella mellanstatliga samarbetsorganisationen Nationernas Förbund skulle byggas upp.

Han flyttade full av entusiasm till Genève, men blev snabbt besviken.

Han ansåg att NFs beslutskraft hämmades av att medlemsstaterna ständigt använde sin vetorätt och att de så misstänksamt bevakade sitt nationella självbestämmande.

Han lämnade Genève och förutsåg tidigt det krig som Hitler planerade och som delvis var en följd av första världskriget.

Efter det andra världskriget utformade Monnet idén om ett överstatligt europeiskt samarbete kring kol- och stålindustrin.

Idén byggde på erfarenheterna från NF:s misslyckande och utvecklades så småningom till dagens EU.

Monnet ansåg att effektivt internationellt samarbete måste bygga på att medlemsstaterna överlämnar en bit självbestämmande till den gemensamma organisationen och att vetorätten begränsas.

Bara då kan det bli effektivt, trodde Monnet.

Och det hade han rätt i - även om han underskattade de demokratiska problem som därmed byggdes in i den överstatliga europeiska samarbetsorganisationen....